REKRUTACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),
  • Zarządzenie Wójta Gminy Zgierz Nr VIII/25/21 z dnia 10 lutego 2021 r.,
  • Statut Szkoły Podstawowej w Giecznie.
  • Uchwała nr XXXII/434/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz,