REKRUTACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Lista uczniów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy I Szkoły Podstawowej w Giecznie

 

na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

1.  T. Burzyński

 

2. L. Cieślak

 

3. N. Kacela

 

4. A. Kula

 

5. A. Matusiak

 

6. J. Michalski

 

7. M. Ostrowska

 

8. N. Raj

 

9. D. Zieliński

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas I Szkoły Podstawowej w Giecznie

na rok szkolny 2020/2021

 

1.  T. Burzyński

2. L. Cieślak

3. N. Kacela

4. A. Kula

5. A. Matusiak

6. J. Michalski

7. M. Ostrowska

8. N. Raj

9. D. Zieliński

  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),
  • Zarządzenie Wójta Gminy Zgierz Nr VIII/11/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.,
  • Uchwała nr XXXII/435/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz,

  • Statut Szkoły Podstawowej w Giecznie.