REKRUTACJA - PRZEDSZKOLE

 

 

 

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),
  • Zarządzenie Wójta Gminy Zgierz Nr VIII/25/21 z dnia 10 lutego 2021 r.,

 

  • Uchwała nr XXXII/435/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów

 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów

 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz,

 

  • Statut Szkoły Podstawowej w Giecznie.