REKRUTACJA - PRZEDSZKOLE

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Lista uczniów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  do oddziałów przedszkolnych w SP w Giecznie

 

na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Oddział 5 i 6 latków (rocznik 2014 i 2015)

 

 

 

1. W. Dąbrowski

 

2. K. Gąsiewski

 

3. W. Gralak

 

4. A. Karolak

 

5. A. Majchrzak

 

6. J. Materek

 

7. A. Sieradzka

 

8. M. Skupiński

 

9. J. Ślusarek

 

10. J. Trzmielak

 

11. M. Turek

 

12. M. Abramczyk

 

13. P. Berczyńska

 

14. A. Biczyk

 

15. J. Jaborski

 

16. A. Jamroziak

 

17. A. Jamroziak

 

18. M. Lewandowski

 

19. A. Pawlak

 

20. Z. Raczyńska

 

21. L. Stopczyk

 

22. L. Turek

 

23. J. Błocisz

 

24. N. Gawlik

 

25. J. Kucharki

 

26. L. Marciniak

 

27. K. Szczepaniak

 

28. J. Jędrzejczak

 

 

 

Oddział 3 i 4 latków (rocznik 2017  i 2016)

 

 

 

1. Z. Esslinger

 

2. G. Goss

 

3. K. Gralak

 

4. M. Karolak

 

5. W. Skopiak

 

6. G. Burzyński

 

7. A. Czapliński

 

8. S. Dudka

 

9. A. Fandrych

 

10. N. Gąsiewska

 

11. A. Stańczyk

 

12. A. Wesołowski

 

13. S. Berczyński

 

14. K. Jędrzejczak

 

15. Z. Lubocha

 

16. M. Pawlak

 

  

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),
  • Zarządzenie Wójta Gminy Zgierz Nr VIII/11/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.,

 

  • Uchwała nr XXXII/435/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów

 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów

 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz,

 

  • Statut Szkoły Podstawowej w Giecznie.

Załącznik nr 1

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym   do oddziałów przedszkolnych w SP w Giecznie

na rok szkolny 2020/2021

 

Oddział 5 i 6 latków (rocznik 2014 i 2015)

 

1. W. Dąbrowski

2. K. Gąsiewski

3. W. Gralak

4. A. Karolak

5. A. Majchrzak

6. J. Materek

7. A. Sieradzka

8. M. Skupiński

9. J. Ślusarek

10. J. Trzmielak

11. M. Turek

12. M. Abramczyk

13. P. Berczyńska

14. A. Biczyk

15. J. Jaborski

16. A. Jamroziak

17. A. Jamroziak

18. M. Lewandowski

19. A. Pawlak

20. Z. Raczyńska

21. L. Stopczyk

22. L. Turek

23. J. Błocisz

24. N. Gawlik

25. J. Kucharki

26. L. Marciniak

27. K. Szczepaniak

28. J. Jędrzejczak

 

 

Oddział 3 i 4 latków (rocznik 2017  i 2016)

 

1. Z. Esslinger

2. G. Goss

3. K. Gralak

4. M. Karolak

5. W. Skopiak

6. G. Burzyński

7. A. Czapliński

8. S. Dudka

9. A. Fandrych

10. N. Gąsiewska

11. A. Stańczyk

12. A. Wesołowski

13. S. Berczyński

14. K. Jędrzejczak

15. Z. Lubocha

16. K. Olczak

17. M. Pawlak

18. B. Wenckowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),
  • Zarządzenie Wójta Gminy Zgierz Nr VIII/11/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.,
  • Uchwała nr XXXII/435/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zgierz,

  • Statut Szkoły Podstawowej w Giecznie.