Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Projekty

Projekty

 


 

UROCZYSTE OTWARCIE EKOPRACOWNI

 

14 listopada w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni  „Ekologiczny zakątek”.

Pracownia powstała w ramach projektu „ Moja wymarzona ekopracownia” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na otwarcie zostali zaproszeni: Pan Wiesław Łukomski – zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW, Pan Zdzisław Rembisz -wójt Gminy Zgierz, Ksiądz Tadeusz Gielec, Pan Cezary Piotrowski – kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych, Pan Andrzej Gibki – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pani Małgorzata Gmaj – przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Arkadiusz Budner, Pan Ryszard Sadowski – sponsorzy. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w pracowni klasy III. Pan Marek Stangreciak – Dyrektor ZSG w Giecznie w swoim przemówieniu powitał zebranych gości oraz krótko przedstawił historię powstania ekopracowni. Następnie głos zabrali przybyli goście. Po przemówieniach swój talent aktorski zaprezentowali uczniowie klasy III, którzy pod opieką wychowawczyni Pani Jolanty Kosmali przygotowali przedstawienie pt.:”Eko-kapturek”.

Po udanym występie wszyscy przeszli do ekopracowni, gdzie po przecięciu wstęgi przez zaproszonych gości oraz poświęceniu przez proboszcza parafii w Giecznie ks. Tadeusza Gielca można było podziwiać nowocześnie wyposażoną i wyremontowaną salę.

 Następnie w krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiono szczegóły projektu.

Dzięki dotacji z WFOŚiGW zakupiono tablicę multimedialną, projektor, odtwarzacz blu ray, głośniki, laptop, mikroskopy, wizualizer, programy interaktywne, filmy, globusy, mapy  ii wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych. Zakupiono także estetyczne ławki, krzesła  z regulowaną wysokością, szafy, komody oraz rolety okienne.

 Ze środków własnych  wyremontowano pracownię: położono gładź gipsową oraz nową wykładzinę podłogową, pomalowano ściany.

Po zakończeniu prezentacji Pan Dyrektor podziękował wszystkim zebranym za przybycie  i zaprosił na słodki poczęstunek. 

Magdalena Janiszewska„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

 

                                                                                                       

 

Szkoła Podstawowa w Giecznie uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w konkursie na dofinasowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „ Moja wymarzona ekopracownia”

Nazwa zadania:Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni „Ekologiczny zakątek”           
    w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Giecznie”

 

Wartość ogólna zadania: 42.245,60 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 31.995,00 zł

Wkład własny: 10.250,00 zł

 

W ramach projektu wyremontowano pracownię i wyposażono ją w nowoczesny sprzęt.

Zakres projektu:

 

Ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiono:

 1.  pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną – 9.959,88 zł
 2.  sprzęt audiowizualny, komputerowy – 12.386,12 zł
 3.  ławki uczniowskie, krzesła, szafy, biurko nauczycielskie, wieszak i stojak na mapy, rolety na  okna, tablice korkowe – 9.649,00 zł

Ze środków własnych :

 1. Wyremontowano pracownię: położono gładź gipsową oraz pomalowano ściany, położono nową wykładzinę podłogową.

W utworzenie pracowni zaangażowali się również rodzice uczniów. Zmodernizowane zostało oświetlenie pracowni, zakupiony został kosz do segregacji śmieci oraz rośliny doniczkowe.

Efekty ekologiczne będą osiągane przez cały rok szkolny 2014/2015, poprzez:

 1. realizację treści podstawy programowej z przyrody,
 2. włączanie uczniów w akcje ekologiczne,
 3. organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej.

Nowoczesna ekopracownia daje szanse na wychowanie nowoczesnego proekologicznego pokolenia.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Projekt opracowała – Magdalena Janiszewska, nauczycielka przyrody.


 

 

PROJEKT   "EKOLOGICZNIE   TO  LOGICZNIE”


Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie przystąpili do realizacji projektu ekologicznego „EKOLOGICZNIE   TO  LOGICZNIE” – współfinansowanego przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Łodzi w ramach I edycji  Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach”.

 

Projekt jest realizowany od listopada 2013 roku do czerwca 2014 roku.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/ 

 

 Ogólna wartość projektu wynosi : 40.214,00 zł


Przyznana kwota dofinansowania wynosi :   28.720,00 zł


Celami projektu są : uświadomienie logiki zachowań proekologicznych, budzenie i rozwijanie postaw ekologicznych integrujących środowisko, podjęcie działań ochrony środowiska naturalnego, aktywizacja uczniów poprzez udział w konkursach, warsztatch, akcjach ekologicznych, poznanie piękna ojczystego kraju, wzbogacenie ternów szkolnych o nowe nasadzenia. 


Cele zostaną zrealizoawne poprzez udział uczniów w wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, warsztatch, ćwiczeniach laboratoryjnych, konkursach, turniejach, akcjach ekologicznych, apelach, przedstawieniach oraz pikniku integracyjnym. 

 

  

Zakres projektu:

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w licznych wyjazdach:


 • Wycieczka trzydniowa do Warszawy i Kampinowskiego Parku Narodowego ( kl. II, IIIA, IIIB, IB gimnazjum)
 • Wycieczka dwudniowa do Świętokrzyskiego Parku Narodowego( kl. I A i B gimnazjum )
 • Wycieczki jednodniowe do: Ogrodu Botanicznego( kl. I-III SP), Palmiarni i Muzeum Przyrodniczego( kl. IV-VI SP, ), Oczyszczalni Ścieków w Łodzi ( kl. IIIA i IIIB gimnazjum); Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie( kl. III A i B gimnazjum), term w Uniejowie ( kl. I-III gimnazjum) , Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ( kl. IV-VI SP, Arboretum w Rogowie ( kl. I A i B gimnazjum),
 • W gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia Lusi” w Konarzewie uczniowie kl. IV - VI wzięli udział w warsztatach.

Zorganizowane zostały następujące konkursy:


 • Szkolny „Eko-turniej dla najmłodszych”( kl. I-III SP ),
 • Szkolny konkurs fotograficzny pt.” Fascynujący świat przyrody mojej gminy”,
 • Szkolny konkurs informatyczny pt: „Najpiękniejszy zakątek mojego lasu” – prezentacja multimedialna,
 •  Szkolny turniej pt. „Ekologicznie to logicznie” oraz przedstawienie z okazji Dnia Ziemi,
 • Zielony Piknik – „ Dobra energia dla wszystkich”.

Dzięki dotacji WFOŚiGW zakupiono dla zwycięzców bardzo atrakcyjne nagrody m.in.: drukarki, tablety, słuchawki z mikrofonem, głośniki, pendrive`y.

Akcje:


 • Akcja zbierania śmieci: „Łąki lasy i pastwiska to nie miejsce na wysypiska”,
 • „Tropimy dzikie wysypiska – przyroda na tym zyska”,
 • Zbiórka elektro-śmieci i makulatury,
 • Ogródek ekologiczny na parapecie w klasach I-III.

Inne działania:


 • Apel: „ 5x dziennie jedz owoce i warzywa”,
 • Warsztaty: „Badamy wodę w okolicznych zbiornikach wodnych”,
 • Zajęcia ekologiczne w pracowniach: biologicznej i geograficznej,
 • Zajęcia na godzinach wychowawczych dotyczące ekologicznego sposobu życia,

Za pozyskane fundusze zakupione zostały liczne pomoce dydaktyczne, artykuły dekoracyjne   i biurowe, które uczniowie wykorzystują w czasie różnorodnych zajęć szkole i w terenie. Dotacja umożliwiła również wzbogacenie terenów szkolnych o nowe nasadzenia. Program opracowały: Maria Probek – nauczycielka geografii i Magdalena Janiszewska – nauczycielka biologii i przyrody.