Zamówienia Publiczne


 

Zapytanie o cenę na dostawy artykułów żywnościowych dla Gmina Zgierz- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


 Zapytanie o cenę

na dostawy oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie oraz na wywóz nieczystości płynnych i stałych
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie
 w okresie od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.