Organizacja szkoły

Odwozy autobusów

Pierwszy odwoz - 1350

Drugi odwóz     - 1450

Trzeci odwóz    - 1535 

 

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

 

 

 

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole:

 

1. 810-855      lekcja

    855-905      przerwa

 

2. 905-950      lekcja

    950-1005    przerwa (przerwa herbaciana)

 

3. 1005-1050   lekcja

    1050-1100   przerwa

 

4. 1100-1145   lekcja

    1145-1205   przerwa (długa przerwa-obiad dla grupy młodszej)

 

5. 1205-1250   lekcja

    1250-1305   przerwa (długa przerwa -obiad dla grupy starszej)

 

6. 1305-1350   lekcja

    1350-1400   przerwa

 

7. 1400-1445   lekcja

    1445-1450   przerwa

 

8. 1450-1535  lekcja