Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00


pokój nr 9


Sekretarz: mgr inż. Wioletta Olczak


E-mail: zsggieczno@op.pl


Telefon: (042) 717 83 10

            (042) 717 83 09


Fax: (042) 717 83 10


Adres: Gieczno, ul. Szkolna 2,  95-001 Biała.


Wydawane dokumenty:

  • świadectwa,
  • duplikaty świadectw,
  • legitymacje szkolne, 
  • zaświadczenia o byciu uczniem,
  • karty rowerowe,
  • służbowe legitymacje nauczyciela.

 Wydawanie duplikatów świadectw:

  

W celu otrzymania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum  należy złożyć pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (wzór w załączniku) oraz uiścić opłatę na konto szkoły w Banku Spółdzielczym w wysokości 26 zł.


Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa w Giecznie
ul. Szkolna 2, 95-001 Biała

Bank Spółdzielczy oddział w Zgierzu


24 8783 0004 0029 2405 2000 0003

W tytule proszę napisać – „za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego dla…………………………………………(tu imię i nazwisko i data urodzenia)”

 

Po złożeniu wniosku i pokwitowania opłaty, duplikat będzie wydany w ciągu 14 dni.

 

Wpłaty na Radę Rodziców:

 Wpłaty ustalone przez Radę Rodziców są przyjmowane w sekretariacie szkoły za pokwitowaniem lub

na konto:

PKO BP      76 1020 3440 0000 7302 0198 0614