Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Dla rodziców

Dla rodziców

 


Szanowni Państwo

 

Informujemy, że zgodnie najnowszymi wytycznymi MEN od dnia 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. zostają zamknięte żłobki i przedszkola. W związku z zaistniałą sytuacją dzieci pozostają w domach pod opieką rodziców. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). W takiej sytuacja koniecznym będzie przedłożenie do dyrektora szkoły wniosku o zorganizowanie opieki, który znajdą Państwo poniżej. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 Wszelkich szczegółowych informacji udzielą Państwu wychowawcy klas. W razie pytań prosimy
 o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Załącznik do pobrania poniżej.

załącznik

 

 

 


 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 


 

 

Przewidywana liczba obiadów w roku szkolnym 2020/ 2021

 

 

 

Miesiąc

Liczba dni

Koszt

wrzesień

13

52,00

październik

22

88, 00

listopad

20

80,00

grudzień

16

64,00

styczeń

17

68,00

luty

10

40,00

marzec

23

92,00

kwiecień

17

68,00

maj

16

64,00

czerwiec

15

60,00

 

 

 

Zmianie ulegają godziny wydawania obiadów:

 

10:40-  grupa przedszkolna

 

11:15- klasy I- III

 

11:45- Klasy- IV- VI a

 

12:50- Kl VIb- VIII          

 


 

 

 

 

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego –1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00.

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:

•    cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,

•    sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,

•    struktury dochodów,

•    aktywności ekonomicznej,

•    sposobu użytkowania gruntów,

•    powierzchni zasiewów, nawożenia,

•    zastosowania środków ochrony roślin,

•    pogłowia zwierząt gospodarskich,

•    chowu i hodowli ryb,

•    budynków gospodarskich,

•    maszyn i urządzeń rolniczych.

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem po 1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje.

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udziału w  spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.,

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99

 


 

Uwaga!!!

 

Zebranie z rodzicami odbędzie sie 17.09.2020. o godz.:

 

- 16.45 dla rodziców zespołów przedszkolnych,

 

- 17.00 dla rodziców szkoły podstawowej           

 


 

Plan lekcji  na rok szkolny 2020/2021 został umieszczony na stronie (Menu  dodatkowe - po lewej stronie na dole)


 

Wytyczne w czasie pierwszych dni nauki.

Uczniowie podczas zajęć nie zmieniają sali (z wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki).

W czasie przerwy nie przemieszczają się po szkole a są w wyznaczonych miejscach.

Klasy przypisane do poszczególnych sal:

Klasa II- sala  32 (podczas przerwy –półpiętro)

Klasa V  - sala 18 (podczas przerwy – przy holu pod schodami)

Klasa VIA - sala 14 (podczas przerwy –przy Sali 14))

Klasa VIB - sala 17 (podczas przerwy –w piwnicy)

Klasa VII - sala 15 (podczas przerwy – przy Sali 15)

Klasa VIII- sala 19 (podczas przerwy –przy Sali gimnastycznej)

Do toalety uczniowie wchodzą pojedynczo.

Sklepik w pierwszych dniach września nieczynny (proszę zabrać wodę i śniadanie).

Na terenie szkoły obowiązują maseczki (na przerwach, w autobusie, do szatni i do toalety).

 


 

 


 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Pragniemy poinformować, że 1 września 2020 r. o godz. 9.00. odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla uczniów klasy I i IV oraz rodziców uczniów oddziałów przedszkolnych
 w formie stacjonarnej (na terenie szkoły).  Wychowawcy uczniów klasy I i IV będą czekać na uczniów przed wejściem do szkoły. Rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych prosimy o udanie się do odpowiednich sal:

3i 4 latki- sala nr 4 (przedszkole na dole)

5 latki- sala nr 12 (przy sekretariacie)

6 latki- sala nr 11

Uczniowie pozostałych klas otrzymają od wychowawców plany zajęć oraz procedury obowiązujące na terenie szkoły od 2 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 1 września 2020 r. nie będą organizowane dowozy uczniów do szkoły.

Od 2 września 2020 r. uczniowie korzystający z dowozów są zobligowani do zakrywania ust i nosa
w autobusach w drodze do i ze szkoły.

Podręczniki będą wydawane uczniom w pierwszym tygodniu września lub w miarę możliwości – jak to było w ubiegłym roku.

 


 

Zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020

 

Uczniowie lub rodzice uczniów będą odbierać świadectwa szkolne 26 czerwca 2020 r. według przedstawionego harmonogramu:

Godzina

Miejsce: sala gimnastyczna,  wejście na salę gimnastyczną od strony frontowej szkoły

Miejsce: sala oddziału przedszkolnego 3- i 4- latków, wejście do przedszkola od strony frontowej szkoły

Miejsce: sala nr 19, wejście główne

8.20- 8.50

 

Kl. 0

 

9.00- 9.30

Kl. I

Kl. II

Kl. III

9. 40- 10.10

Kl. IV

Kl. Va

Kl. Vb

10.20- 10.50

 

Kl. VI

Kl. VII

11.00

Kl. VIII

 

 

 

Prosimy uczniów klasy VIII o przyniesienie własnych długopisów w celu podpisania potwierdzenia odbioru  świadectwa.

Przypominamy o konieczności  zachowania odstępu społecznego, zakrywaniu ust i nosa oraz dezynfekowaniu rąk przed wejściem na teren szkoły.

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej, niż jedno dziecko, rodzic lub uczeń może odebrać wszystkie świadectwa w jednym ze wskazanych terminów.

W dniu 26 czerwca 2020 r. nie organizuje się dowozu i odwozu uczniów.

Jeżeli ktoś nie odbierze świadectwa w dniu 16 czerwca 2020 r. prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu umówienia późniejszego terminu odbioru świadectwa.

  


 

Zasady oddawania podręczników w roku szkolnym 2019/ 2020

 

 1. Nauczyciele biblioteki ustalają z dyrektorem szkoły  zasady zwrotu podręczników oraz termin ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie 19 czerwca 2020 r.
 3. Nauczyciele bibliotekarze przekazują wychowawcom klas harmonogram, w którym każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, kiedy i na którą godzinę ma przybyć do szkoły, aby uniknąć tłumu.
 4. Wychowawcy klas powiadamiają uczniów/rodziców o  terminie zwrotu podręczników. 
 5. Wychowawcy klas przypominają uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki).
 6. Miejscem przyjmowania podręczników jest sala gimnastyczna.
 7. Podręczniki przyjmowane będą przy wejściu do sali gimnastycznej z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
 8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce, rękawiczkach oraz posiadać swój długopis w celu podpisania zwrotu książek.
 9. Nauczyciele biblioteki przekazują wychowawcom klas informacje o określonym sposobie przekazania podręczników:

 

a)      podręczniki powinny być zapakowane w torbę / worek foliowy, który należy zakleić i opisać na zewnątrz: 

 

* imieniem i  nazwiskiem ucznia;

 

* numerem klasy;

 

 *spisem podręczników na osobnej kartce włożonej do worka na wierzch na zapakowane podręczniki  (obok każdego zapisanego na kartce podręcznika KONIECZNE jest wpisanie numeru inwentarzowego, czyli numeru zapisanego odręcznie na początku podręcznika obok pieczątki biblioteki);

 

b) zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na klasowej  karcie podręczników  udostępnionej przez wychowawcę klasy.

 

 1. Oddane podręczniki zostają umieszczone na sali gimnastycznej i pozostają w kwarantannie przez 3 dni.
 2. Po upływie kwarantanny nauczyciele biblioteki wraz z wychowawcami dokonują oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. 
 3. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie.  
 4. Kontakt z nauczycielami biblioteki w celu kierowania zapytań o podręczniki dostępny jest poprzez pocztę elektroniczną: agnieszka.april3@wp.pl,w.widawska@interia.pl,
 5. Zasady oraz harmonogram zwrotu podręczników zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

HARMONOGRAM ODDAWANIA PODRĘCZNIKÓW DNIA 19 CZERWCA 2020r.

 

 

 

KLASA

GODZINA

I

9.00-9.30

II

9.30-10.00

III

10.00-10.30

IV, Va

10.30-11.00

Vb

11.30-12.00

VI

12.00-12.30

VII

12.30-13.00

VIII

13.00-13.30

 

Bardzo prosimy o respektowanie wskazanych godzin dla bezpieczeństwa wszystkich. Jednocześnie rozumiemy, że rodzice uczniów pracują zawodowo, więc w wyjątkowych przypadkach zapraszamy po prostu w godzinach przyjmowania podręczników, niekoniecznie wskazanych w harmonogramie. Dziękujemy.

 

 


 

 Oświadczenie rodzica na egzamin


 

Egzamin Ósmoklasisty 16,17 i 18 czerwca 2020 r.

 

Poniżej podajemy link do strony z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

 

http://www.oke.lodz.pl/aktualnosci.php?a=942 

 


 

Procedury bezpieczeństwa

 w okresie pandemii covid-19 

w  Szkole Podstawowej w Giecznie

 

 

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA

 Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA

 Załącznik nr 3 – OŚWIEDCZENIE PRACODAWCY

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE RODZICA  - KONSULTACJĘ

 

 

 


Uwaga rodzice uczniów   klas  ósmych.

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.


 

Szanowni Państwo,

 

mając na uwadze dobro uczniów i Państwa sugestie, poddaliśmy modyfikacji rozkład zajęć.

 

Podany poniżej plan obowiązuje od dnia 15. 04. 2020 r., co wiąże się z tym, iż zajęcia online oraz przekazywanie materiałów i zadań do pracy dla uczniów będą się odbywać zgodnie z przedstawionym poniżej tygodniowym planem zajęć. Plan ten jest obowiązujący zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, tzn., że np. : jeżeli uczniowie kl. IV mają lekcję matematyki w poniedziałek od godz. 9.00- 9.50, to mają obowiązek w tym czasie być do dyspozycji nauczyciela zgodnie z wcześniej ustalonym sposobem komunikowania się (Messenger/ email/ discord…).  Tym samym pragnę zaznaczyć, iż czas realny lekcji online nie będzie dłuższy niż 25 minut. Pozostały czas przeznaczony jest na samodzielną pracę ucznia z przekazanymi mu materiałami. Nauczyciele będą przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w ramach godzin lekcji, które nie zostały uwzględnione w planie zajęć, aby skrócić czas , który uczeń spędza przed komputerem.

 

Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I- III  będą pracować zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt ze szkołą lub wychowawcami w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

 

 

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giecznie

 

Plan lekcji na odległość- kl. IV

L.p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-9.50

matematyka

Język niemiecki

Język polski

matematyka

Język polski

10.00-10.50

Język polski

Muzyka

technika

informatyka

historia

11.00- 11.50

plastyka

matematyka

przyroda

Język angielski

jęz. niemiecki

12.00- 12.50

Język angielski

religia

Godz. Wych.

w-f

w-f

13.00- 13.50

przyroda

w-f

 

 

 

14.00- 14.50

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji na odległość- kl. Va

L.p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-9.50

Język angielski

Język niemiecki

historia

Język niemiecki

historia

10.00- 10. 50

matematyka

geografia

Język polski

religia

Język polski

11.00- 11.50

Języka polski

w-f

matematyka

matematyka

w-f

12.00- 12.50

plastyka

informatyka

muzyka

Godz. Wych.

technika

13.00- 13.50

 

 

Język angielski

w-f

 

14.00- 14.50

biologia

 

 

 

 

 

Plan lekcji na odległość- kl. Vb

L.p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-9.50

plastyka

matematyka

Język polski

matematyka

Język polski

10.00- 10.50

biologia

Język niemiecki

muzyka

Język angielski

matematyka

11.00- 11.50

Język polski

historia

informatyka

geografia

historia

12.00- 12.50

religia

język angielski

technika

w-f

Język niemiecki

13.00- 13.50

 

w-f

Godz. Wych.

 

w-f

14.00- 14.50

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji na odległość- kl. VI

L.p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-9.50

Język polski

Język angielski

muzyka

geografia

technika

10.00- 10.50

plastyka

Język niemiecki

biologia

Język niemiecki

Język polski

11.00- 11.50

Religia

matematyka

historia

matematyka

matematyka

12.00- 12.50

historia

w-f

Język polski

Język angielski

informatyka

13.00- 13.50

 

 

 

w-f

Godz. Wych.

6.

 

 

w-f

 

 

 

Plan lekcji na odległość- kl. VII

L.p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-9.50

chemia

historia

Język niemiecki

fizyka

matematyka

10.00- 10.50

Język polski

Język angielski

język angielski

matematyka

Język polski

11.00- 11.50

matematyka

muzyka

Język polski

język niemiecki

fizyka

12.00- 12.50

biologia

w-f

biologia

geografia

historia

13.00- 13.50

plastyka

geografia

chemia

w-f

 informatyka

14.00- 14.50

religia

 

w-f

godz wych

 

 

Plan lekcji na odległość- kl. VIII

L.p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00-9.50

historia

geografia

chemia

Język polski

matematyka

10.00- 10. 50

Język polski

matematyka

Język polski

matematyka

Język angielski

11.00- 11.50

chemia

Język angielski

Język angielski

historia

Język polski

12.00- 12.50

Język niemiecki

WOS

Godz. Wych.

fizyka

Dor.zaw.

13.00- 13.50

religia

edb

w-f

Język niemiecki

 

14.00- 14.50

fizyka

w-f

biologia

w-f

 

 

 

 


  

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

Podane adresy mailowe są do Państwa dyspozycji. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt  z poszczególnymi nauczycielami. Na podane adresy mailowe prosimy przesyłać zadania  z poszczególnych przedmiotów, chyba że została ustalona inna forma wymiany informacji  z konkretnym nauczycielem (messenger, facebook).

 

 

 

Adresy mailowe nauczycieli

Imię i nazwisko nauczyciela

Adres email

Bartczak Iwona

iwonabartczak1@interia.pl

Baszczyńska Danuta

baszczynskad@gmail.com

Beczkowska Aleksandra

mat.beczkowska@wp.pl

Burzyńska Małgorzata

malgosia.burzynska@interia.pl

Chajdys Michał

chajdys@op.pl

Cinkusz Anna

artforfun@o2.pl

Gieraga Michał

mgieraga@op.pl

Goss Kinga

kinga.goss@op.pl

Janiszewska Magdalena

biologiana6plus@gmail.com

Kilar Anna

matematyka4you@op.pl

Kowalewski Piotr

kontakt klasa3spwgiecznie@wp.pl

Kurzdym Alina

alina.k_szkolne@o2.pl

Probek Maria

maria.probek@wp.pl

Sochala Jolanta

jolasochala@o2.pl

Sikorska Ewelina

jankowska1.ewelina@wp.pl

Śliwkiewicz Agnieszka

agnieszka.april3@wp.pl

Tomczak- Czaplińska Klaudia

edu.czaplinska.klaudia@gmail.com

Turczyńska Małgorzata

pierwszakigieczno@gmail.com

Turczyński Grzegorz

muzykagieczno@gmail.com

Widawska Wioletta

wioletta.widawska@op.pl

Wolniak Jolanta

jolanta.wolniaksp@tlen.pl

Zakrzewska Izabela

miki135@poczta.onet.pl

 

 

 


 

Praca  dla uczniów poszczególnych klas.

 

Muzyka

klasa VII

 

Podręcznik str. 106 - 113

 

Przeczytaj:

 

1.Formy w twórczości Fryderyka Chopina;

 

2. Fakty z życia i twórczości Chopina, które warto zapamiętać;

 

3. Napisz, w formie notatki, informacje z obu części (w zeszycie) i naucz się opowiadać przytoczony materiał.

 

4. Na stronie 108 znajduje się fragment Mazurka F-dur, który przepisz nutami do zeszytu i podpisz nazwy literowe.

 

Praca do wykonania w ciągu dwóch tygodni.

 

Informatyka

KlasaIV


Ćwiczy pisanie na komputerze.

klasa V i VI

Przesyła emaile z krótką informacją nt. koronawirusa.

 

Chemia

klasa VII

Zad 1-4 str 120

odp na email

Biologia

klasa VI

zad 1-4 str 106

odp na email

klasa VII

Zad 1-4 str 169

odp na email

 

 Geografia

klasa VI

Odpowiedz pisemnie na pytania z podręcznika (na podstawie  podręcznika str 85-90) 1,2,3 str 90

Dla chętnych na ocenę 6

Zaplanuj 7 dniową wycieczkę do Payża lub Londynu lub Moskwy. Może to być prezentacja multimedialna, opis lub plakat.

 Wycieczka ma obejmować najciekawsze miejsca typu: muzea, parki, ogrody, kościoły itp.

klasa VII

 1.Wymień i opisz czynniki lokalizacji zakładów włókienniczych i cukrowni.

2. Opisz wpływ na otoczenie (pozytywne i negatywne) oddziaływanie na środowisko naturalne zakładów górniczych, spożywczychoraz chemicznych.

Matematyka 

klasa VII

zadania2

zadania

 email: matematyka4you@op.pl

 Plastyka

Klasa VII

1.Fryzura.

2.Rysunek satyryczny

3. Wanitos - martwa natura

4. Emocje.

Dwie prace na dowolny temat, dowolna technika.

 

Klasa VI

1.Perspektywa

2.Maszkarony i gargulce (plastelina)

3. Rama lustra

4. Projekt ogrodu

Dwie prace na dowolny temat, dowolna technika.

Język polski 

KlasaVII

I tydzień 

 

Lektura "Syzyfowe prace" S. Żeromski

Zagadnienia na które trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas czytania lektury:

- Informacje na temat losów M. Borowicza, A. Radka, B. Zygiera, A. Stogowskiej

- Jak wyglądała szkoła w XIX wieku pod zaboremrosyjskim?

- Czas i miejsce wydarzeń powieściowych,

- Przemiana M. Borowicza i jego stosunek do bycia Polakiem.

 

Fizyka