Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole

 

 

 

Dzieje szkoły przed rokiem 1939 i ostatnie chwile przed utratą niepodległości.


Według wiadomości zebranych od tutejszej ludności w kilka lat po wojnie, budynek szkolny (którego już nie ma) liczył około 100 lat. Była to pierwsza szkoła na terenie gminy Rogóźno.
W ostatnich latach przed II wojną światową szkoła posiadała 4 izby lekcyjne. Jedną izbę w budynku własnym
i trzy w budynku wynajętym. W szkole działało sześć oddziałów, w których pracowało czterech nauczycieli. 

Do szkoły uczęszczało ponad 300 dzieci. 
Skład personelu przedstawiał się następująco:

 1. Dębowski Franciszek - kierownik
2. Dębowska Maria - nauczycielka
3. Szlissówna Wanda - nauczycielka
4. Grochulski Jan - nauczyciel

Lekcje religii prowadził miejscowy proboszcz ks. Michał Perzyna. Z chwilą wkroczenia oddziałów niemieckich na teren gminy Zgierz budynek szkolny został zmieniony w magazyn zbożowy. Dopiero w 1943 roku znów zaczęły uczyć się w nim dzieci.

Dzieje szkoły do roku 1951, tj. do chwili oddania do użytku obecnego budynku szkolnego.


W roku szkolnym 1945/46 kierownictwo szkoły objęła Jadwiga Kowalczyk. W skład personelu weszli ponadto:
1. Maria Zejda - nauczycielka
2. Feliks Kowalczyk - nauczyciel

Szkoła posiadała niekompletne umeblowanie, przeznaczone do wyposażenia jednej izby lekcyjnej. Z pomocy naukowych z 1939r. nie zachowało się zupełnie nic. 283 dzieci uczyło się w dwóch izbach lekcyjnych. W marcu 1946r. na zlecenie starosty szkoła otrzymała trzecią izbę lekcyjną w budynku zajętym przez Zarząd Gminy.

Dzieje szkoły od 1951r. do chwili obecnej.


W dniu 26 października 1946r. na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej na wniosek Jadwigi Kowalczyk zapadła decyzja o wybudowaniu nowego budynku szkolnego w Giecznie.
Dnia 1 września 1951 roku nowy budynek szkoły został oddany do użytku. W szkole uczyło się wówczas 236 dzieci. W skład personelu nauczycielskiego wchodzili:

 1. Jadwiga Kowalczyk - kierownik szkoły
2. Genowefa Milczarek
3. Helena Stańkowska
4. Czesława Szumińska
5. Feliks Kowalczyk
6. Wiesław Predoń

Od 1956r. w budynku szkolnym mieściła się również Szkoła Podstawowa dla pracujących. Zajęcia w niej odbywały się od godziny 16:00. W dniu 14 grudnia 1957 roku w szkole zainstalowano instalację elektryczną.

Od 1958 roku w budynku Szkoły Podstawowej mieściła się również Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W roku szkolnym 1956/57 skład personelu nauczycielskiego wyglądał następująco:

1. Jadwiga Kowalczyk - kierownik szkoły
2. Krystyna Kasińska
3. Genowefa Cieślak
4. Leon Gieraga
5. Feliks Kowalczyk
6. Janina Szczerbiak

W tym roku szkolnym uczęszczało do szkoły 166 uczniów. Budynek szkolny w tym czasie mieścił 5 sal lekcyjnych, pracownię fizyczno-chemiczną, pracownię robót ręcznych, bibliotekę, kancelarię, pokój nauczycielski, korytarze i duży holl (zastępujący świetlicę i salę gimnastyczną).
Dotkliwie odczuwało się brak sali gimnastycznej, a także brak centralnego ogrzewania. Nauka w szkole
w dalszym ciągu odbywała się na dwie zmiany.
Wiosną 1962 roku kierownictwo szkoły zostało poinformowane o ewentualnej konieczności opuszczenia budynku szkolnego. Wiązało się to z trwającymi na terenie gminy Rogóźno pracami badawczymi. W 1948r. odkryto tu pokłady węgla brunatnego i soli. Od 1961r. trwały intensywne badania geologiczne i wiercenia. Ponadto w Wypychowie natrafiono na cieplne źródła solankowe o temperaturze +34°C.
Jesienią 1962 roku natrafiono na duże złoża węgla brunatnego w okolicach Bełchatowa. Dlatego na terenach gminy Rogóźno prace wiertnicze zostały przerwane.

W listopadzie 1962 roku został zakupiony do szkoły pierwszy telewizor "RUBIN", a wiosną następnego roku w wyniku starań pani Jadwigi Kowalczyk oraz Komitetu Rodzicielskiego budynek szkolny został zradiofonizowany.
 We wrześniu 1968r. rozpoczęto remont szkoły. Budynek został ocieplony, otynkowany, zlikwidowano podcienie oraz założono centralne ogrzewanie. W dalszej kolejności pomalowano wszystkie pomieszczenia. Zaplanowano również prace na rok następny (kanalizacja i hydrofornia). 

Rok szkolny 1971/72
Do grona pedagogicznego należeli:

1. Jadwiga Kowalczyk - kierownik szkoły
2. Teresa Błaszczyk
3. Anna Matysiak
4. Janina Owczarczyk
5. Jadwiga Bień
6. Genowefa Cieślak
7. Eugenia Juszczak
8. Irena Palmowska
9. Maria Pawłowska.

Rok szkolny 1972/73.
Skład personelu nauczycielskiego wyglądał następująco:

1. Winicjusz Gajduszewski - dyrektor szkoły
2. Halina Gajduszewska
3. Anna Matysiak
4. Janina Owczarczyk
5. Genowefa Cieślak
6. Maria Pawłowska
7. Eugenia Juszczak
8. Irena Palmowska
9. Jadwiga Bień

Przy szkole istniała drużyna harcerska im. Marii Konopnickiej. Opiekunką drużyny była pani Maria Pawłowska, drużyną zuchów opiekowała się pani Genowefa Cieślak.
Do szkoły uczęszczało 216 uczniów. Do drużyny harcerskiej należały 52 osoby.
 W 1975 roku opiekę nad drużyną harcerską objął pan Ireneusz Kuzan. W szkole istniały także inne organizacje uczniowskie, m.in. koło PCK (I. Palmowska), Spółdzielnia Uczniowska (J. Lewandowska), SKO (J. Owczarczyk).


Rok szkolny 1982/83.
Skład grona pedagogicznego przedstawiał się następująco:

1. Jan Klimczak - dyrektor szkoły
2. Genowefa Cieślak
3. Ireneusz Kuzan
4. Stefania Łodwig
5. Janina Owczarczyk
6. Anna Matysiak
7. Witold Goździk
8. Julia Górska
9. Irena Kotus
10. Jadwiga Lewandowska
11. Irena Palmowska
12. Bożena Ruszkiewicz
13. Grzegorz Turczyński

W roku szkolnym 1983/84 dotychczasowy dyrektor Jan Klimczak zrezygnował z zajmowanego stanowiska ze względu na zły stan zdrowia. Na jego miejsce powołana została nauczycielka Irena Kotus.

W roku szkolnym 1990/91 do szkoły powróciła religia. Katechezę w młodszych klasach prowadziła pani Małgorzata Burzyńska, natomiast w starszych proboszcz ks. Kazimierz Malcer.
Dnia 3 grudnia 1990r. wybrano nowego dyrektora szkoły. Został nim mgr Włodzimierz Pudłowski. Pierwszy raz
w historii szkoły w Giecznie dyrektor został wybrany przez Grono Pedagogiczne.
W marcu następnego roku szkolnego dyrektorem został Grzegorz Turczyński.
Od września 1994r. dyrektorem został Cezary Piotrowski, a od 1 października nowym dyrektorem szkoły został mgr Marek Stangreciak.
Od 1 wrzesnia 1999 roku w budynku szkolnym oprócz szkoły podstawowej mieści się gimnazjum.
Dyrektorem Gimnazjum w Giecznie została mgr inż. Sabina Szymańska.
Dnia 1 września 2003r. decyzją Rady Gminy Zgierz powstał, z połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespół Szkolno - Gimnazjalny. Dyrektorem placówki został mgr Marek Stangreciak, funkcję wicedyrektora pełni mgr inż. Sabina Szymańska.