Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

Zapytanie o cenę na dostawy artkułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, /Dz. U. z 2013 r., poz.907 z poźn. zm./ zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych z podziałem na   8 części, w ilościach podanych w pakietach asortymentowo-cenowych, będących załącznikami Nr 2 do SIWZ prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

 Ofertę należy złożyć do 12.12.2014 r. do godziny 1200 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie dla części:

  1. Warzywa i owoce
  2. Mięso, wędliny i drób
  3. Artykuły spożywcze różne
  4. Mrożonki  
  5. Wyroby garmażeryjne

 

oraz do 15.12.2014 r. do godziny 1200  dla części:

  1. Nabiał i artykuły mleczarskie
  2. Jaja
  3. Ryby i przetwory rybne

PATRZ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 


 

UWAGA!!!


W dniu 11 grudnia (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami według następującego porządku:

    

- 16.30 dla szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych

    

- 17.00 dla gimnazjum.

 

 

 Witamy serdecznie na witrynie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Giecznie. Miło nam, że odwiedziłeś naszą stronę. Znajdziesz tu sporo ciekawych informacji dotyczących naszej szkoły.

 

Kadra pedagogiczna

W szkole pracują nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami. Nauczyciele naszej szkoły posiadają uprawnienia egzaminatorów. Kadra nieustannie podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach,  aby odpowiedzieć na potrzeby współczesności.

 

Kształcimy w zakresie praktycznych, życiowych umiejętności:

- Relacji międzyludzkich i dobrego wychowania,

- Opanowywania stresu,

- Autoprezentacji,

- Publicznych występów,

- Sztuki mówienia „nie" w celu zachowania niezależności,

- Przedsiębiorczości,

- Pierwszej pomocy przedmedycznej,

- Sztuki zdawania egzaminów i rozwiązywania testów.

 

Chcemy uczyć - bawiąc.

Oferujemy działania kulturalne, oświatowe, integracyjne:

- Zielone szkoły,

- Wyprawy turystyczno - dydaktyczne,

- Wyjazdy na seanse filmowe i spektakle teatralne,

- Muzea, wystawy, galerie,

- Zawody sportowe,

- Imprezy środowiskowe.

 

Gwarantujemy:

- Dobrą, przyjazną atmosferę,

- Rozwój wszystkich talentów ucznia,

- Bezpieczeństwo,

- Szansę dla każdego.

 

Oferujemy:

- obiady w szkolnej stołówce,

- herbatę na drugie śniadanie,

- dobrze zaopatrzony sklepik.

 

Zapewniamy:

- samorządność wychowanków,

- zachowanie uczniowskich praw, przywilejów, zwyczajów.

 

Jako wychowawcy kładziemy przede wszystkim nacisk na:

*bezpieczeństwo naszych podopiecznych

*uczenie tolerancji wobec innych

*wychowanie patriotyczne

 

 

Czas Polowania Na Choinkę

 

Już najwyższy czas, aby upolować drzewko, które będzie nam towarzyszyło przez najbliższych kilka tygodni. Ci, którzy corocznie posiadają sztuczną choinkę, pozbawiają się tej niezwykłej adrenaliny, którą zapewnia moment wyboru. Toniemy wówczas w porównaniach: ta za mała, ta za wątła, ta okropnie rzadka...i w końcu jest. Ta wymarzona. Jednak szybko okazuje się, że zamiast wrócić do domu z drzewkiem, taszczymy ze sobą olbrzymie drzewo, a później piła idzie w ruch...

 

Kartki z kalendarza 18/19-12-2014
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl